Anerkennung der Kurdischen Identität

Gleiche Pflichten. Gleiche Rechte.

Monday, Jul 22nd

Last update02:39:35 PM

Nedim Seven: Kimliğim resmen tanınsın

Kullanıcı Oyu:  / 4
En KötüEn İyi 

Anerkennung der   Kurdischen Identität

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) öncülüğünde „Kürt Kimliği Resmen Tanınsın“  kampanyası başlatıldı. Basına yansıyan açıklamalardan, Almanya Eyalet Parlamentoları iç yasaları gereği bireysel anlamda 50 bin imza toplanırsa 6 ay içerisinde bu istek parlamentoya tasarı olarak getirilmek durumundadır.

YEK-KOM’un başlattığı hukuki ve siyasi “Kürt Kimliği Resmen Tanınsın“ mücadelesi Demokratik Özerklik’in, özellikle AB’deki Kürtler açısından temel ön adım olmaktadır. Almanya merkezli planlanıp başlatılmış bu hamle ulus devletlerin iç yasalarındaki farklılıklar ve benzerlikler ön görülerek Kürt nüfusunun yoğun olduğu diğer birçok ülkede de başlatılması tarihi önemde olmaktadır.

Şüphesiz kimliğin, devlet sistemlerini çerçeveleyen tarifinde hala statüsü tanınmayan Kürtler için zor olacaktır. Ama ülkelerin iç yasalarında özellikle azınlıklar ve Kürtlerin haklarını anayasal ve yasal güvenceye alan hukuksal esaslar mevcuttur. Bunun önünde engel olan devlet yönetimini elinde bulunduran iktidarlar ve süreçsel hükümetlerdir. Yani engel yönetimlerden kaynaklanmaktadır. Bunu bilerek resmi hukuk güvenceleri oluşturulurken, siyasi mücadeleyi başa baş götürmek önemli olmaktadır. Abartısız yaklaşılacak olursa Kürtlerin sayısı; Almanya’da 800 bin, Fransa’da 200 bin, Hollanda’da 50 bin, İngiltere’de 50 bin, İsviçre’de 40 bin, Belçika’da 40 bin, Avusturya’da 20 bin, İtalya’da 4 bin civarında tahmin edilmektedir. Ayrıca AB’ye tüm üye ülkelerinde Kürtler bulunuyor. İskandinavya ülkelerinden özellikle İsveç, Finlandya ve Danimarka’da Kürtler örgütlüdür. O halde nüfus yoğunluğu 20 bini aşan her ülkede YEK-KOM gişimini ülke özgünlüklerinde başlatıp programlamak mümkündür. Bunun yeterince olanakları da mevcuttur. Yeterki kararlı, sistemli ve inadına, sabırla amaca ve hedefe kilitlenme olsun. Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika „Kürt Kimliği Resmen Tanınsın“kampanyasını ilgili ülkeler özgülünde-özgünlüğünde federasyonlar öncülüğünde başlatılması Demokratik Özerklik’in inşasında nefes borularını açacaktır.

Örneğin; Ben Roma, Maastricht ve Paris mahkemelerinde ısrarla Kürt ve Kürdistanlı olduğumu ulus kimliğimin böyle tanımlanmasını istedim. Tüm mahkeme kararlarının gerekçelerinde var ama resmi karara sadece Maastricht mahkemesi nüfus cüzdanı bilgisinde Kürt diye geçti. Yani esasta kararlarda resmi devlet vatandaşlığı olarak geçerli bile sayıldı. Yine farklı bir örnek; Politik ilticacı olanların çok önemli bölümü ergin olarak Kürt oldukları kimliklerinde mevcuttur.

Bütün bu ve daha çok detaylarda düşünülüp tartışılırsa, AB’ye üye ülkelerin iç yasalarındaki farklılıklar ve benzerlikler Kürt kimliğinin azınlık olarak veya kültürel olarak tanınması hususunda ülkeden ülkeye daha hızlı farklılıklarda zaman açısından görülebilir. Örneğin; Almanya’da çıkarılacak engeller bir üst hukuk yapısına taşınır. Ama Fransa, Avusturya veya Hollanda da bu kampanya ülke özgünlüklerinde başlatılırsa ortaya çıkacak olumlu veya olumsuz yaklaşımlar ve çözümler bir üst yapı kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ülkelerin iç hukuları karşılaştırılmalı ve itirazlarla Kürtlerin lehine çevirebilme olanakları mevcuttur. Onun için YEK-KOM’un başlattığı kampanya oldukça tarihi öneme sahiptir. Nüfus yoğunluğu 20 bini aşan diğer ülkelerde de bu kampanya Kürtler açısından programlanabilir. Hatta bu kampanya AB neoliberal devlet yapılarının Kürtleri kriminalize eden politikalarında daha fazla kamuoyu ve halk nezdinde, devletler hukukunda teşhir edip açığa çıkaracaktır. Entegrasyon politikalarınada; Kürtler kendilerinin öz kimliğinin tanınması temelinde sosyal, kültürel, politik, ekonomik olarak bu tanımlamada yer alıp entegrasyon konusunu da daha yapıcı çözmüş olurlar.

YEK-KOM’un „Kürt Kimliği Resmen Tanınsın“ kampanyasını her açıdan destekleyelim. Israrlı, inadına ve kararlı bir şekilde uzun soluklu bir mücadele kazanımı olarak Demokratik Özerklik anlayışı gereği her açıdan arkasında olmak ve çaba sahibi olmak tüm Kürt yurtseverlerinin sorumluluğu olmaktadır.

http://www.yeniozgurpolitika.org/index.php?rupel=nuce&id=1140

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS